Závlahové systémy...


Zvyšující se požadavky na kvalitu udržovaných ploch znamenají také zvyšující se požadavky na údržbu. V době rozkolísaného počasí často dochází ke zhoršování růstových podmínek rostlin. Pokud nechceme řešit zálivku ručně máme možnost tuto starost přenechat závlahovému systému.
Foto1
Závlahových systémů existuje celá řada, od závlah do květináčů, přes zahrady až po závlahy rozlehlých parků a sportovišť. Nejrozsáhlejší jsou závlahy golfových hřišť.
Foto2
Závlahové systémy vyžadují pravidelný servis, čištění a kontroly, aby dobře dlouho a bezchybně pracovaly. Pravidelná jarní prohlídka, vyčištění a nastavení závlahy může předejít škodám během hlavní letní sezóny, kdy je nedostatek přirozené závlahy způsobuje největší škody. Správně seřízená závlahy dokáže uspořit nemalé množství vody a tím také finanční prostředky.
foto3
specializujeme se na systémy RAINBIRD, pracujeme jak s dekodérovými systémy řízenými počítačem, tak se spínanými systémy řízenými ovládací jednotku


    Zajistíme:
  • Návrh závlahových systémů
  • Instalaci závlahových systémů
  • Rozšíření závlahových systémů
  • Zazimování závlahových systémů
  • Odborné nastavení závlahových systémů
  • Opravy, výměny poškozených postřikovačů
  • Čištění postřikovačů